Witamy

Witamy na naszej stronie.

Każdy pracodawca w Polsce zajmujący się transportem ma obowiązek stworzenia jasnej i czytelnej ewidencji czasu pracy (Ustawa o Czasie Pracy Kierowców art. 25. )

 

Art 149 Kodeksu Pracy:

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracownika dla celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

Rozliczanie:

-czasu pracy i odpoczynku wg rozporządzenia (WE) 561/2006
-czasu pracy w nawiązaniu do kodeksu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców