Witamy

Witamy na naszej stronie.

Analiza danych pod kątem przestrzegania przez kierowców przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006 zawiera wykaz zaistniałych naruszeń. Są one zazwyczaj regularne i popełniane nieświadomie. Sporządzenie poprawnych i szczegółowo wykonanych raportów wykaże pomyłki kierowcy bądź wykroczenia uświadamiając jak można uniknąć ich zaistnienia.